2020.06.01. ,
facebookrss


LEGFRISSEBB SZÁM

cimlap

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Email*
Név*


Első osztályba megy a gyerekem

Azok a szülők, akik most készülnek első osztályba kísérni gyermeküket, valószínűleg szorongva gondolnak arra...

2013.08.09  09:42   
mail
nyomtatás
betuméret növelés
betuméret csökkentés

Azok a szülők, akik most készülnek első osztályba kísérni gyermeküket, valószínűleg szorongva gondolnak arra, vajon megtettek-e mindent annak érdekében, hogy sikeresen vegyék az akadályokat.
Magukat próbálják nyugtatni, amikor megveszik a legszebb, legdrágább füzeteket, íróeszközöket, csinos táskát, pedig az eredményesség nem ezen múlik. A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tankönyvkiadó) szakértője ad hasznos tippeket a szülőknek arra vonatkozóan, miként tudják nyáron, játékos fomában fejleszteni a szükséges készségeket, képességeket.

Remeczné Komár Gabriella pedagógus és gyógypedagógus szerint egy szülő akkor teszi a legtöbbet a gyermeke sikeréért, ha szelíden motiválja, folyamatosan dicséri, és emellett biztonságot, nyugodt környezetet teremt számára. Ha örül minden sikernek, biztat, oldja a szorongást, a mindennapi feszültséget, és beszéltet, beszélget, beszél - akkor mindent megtett, hogy a gyermeke megfelelő belső felkészültséggel álljon az új kihívások elé.

A szakértő néhány tippet is ajánl a készségek, képességek játékos fejlesztésére, melyekre szükség lehet az első osztályban, hogy sikerélményekkel kezdődhessen az iskola.


Fejleszthető területek


Térbeli tájékozódás fejlesztése


Jó, ha ebben a korban már tudja, mi van fenn, lenn, alatta, mögötte, felette, közötte; ha tudja a bal-jobb, fent-lent irányokat; ha képekből, apróbb játékokból sorozatot tud kirakni adott ritmus szerint; ha vízszintes és függőleges irányban is tud tájékozódni, észreveszi a megcserélt képeket. Ezek a finom különbségek a betűtanulásnál kapnak majd különös jelentőséget.

Memóriafejlesztés

A memóriajátékok alkalmasak az emlékezet fejlesztésére, és sikerélményhez juthatnak a gyerekek, hiszen életkori sajátosságuk, hogy könnyebben megjegyzik egy-egy kép sorrendiségét, mint a felnőttek.

A bal és jobb fogalmának megértése

A bal-jobb irányok gyakorlását érdemes mozdulathoz, színekhez kötni, hogy biztos legyen a vizuális emlékezet. Olvasni, írni is balról jobbra fog majd.

Mennyiségi fogalmak megértése

A számoláshoz a több, kevesebb, sok, kevés, ugyanannyi fogalmának biztos használatát érdemes megtanítani, gyakorolni.

Hallási figyelem fejlesztése

A hallási figyelem fejlesztése, a hangok helye és egymásutánisága a szóban szintén az olvasás, írás összetett faladatának része. Érdemes megfigyeltetni, a keresett hangok közül mit hall a szó elején, a szó végén vagy a szó belsejében. A torokra helyezett kézzel megfigyeltethetjük a zöngés és zöngétlen hangok rezonanciáját, azaz „morog" vagy „nem morog" a képzett hang. A magyar nyelvben a zöngés illetve zöngétlen hang megváltoztathatja a szó jelentését, ezért nem mindegy, hogy felismeri-e a gyerek a különbséget. Kezdődhet a játék például különböző papírok gyűrögetésével, üvegpoharak, csengők, dobozba rejtett apró tárgyak hangjának megkülönböztetésével.

Emlékezet fejlesztése

Az emlékezet fejlesztéséhez a mondókák és sorolók megtanulása segítségünkre lesz az olvasás, írás elsajátításában. A képek alapján történő mesék elmondása a gyermek beszédkészségét, az önálló mondatalkotást segíti.

Finommotorika fejlesztése


Az írás tanításához a helyes ceruzafogás, a megfelelő nyomaték és lendület kialakítása, az ecsettel történő festés megtanítása, a vonaltartásos satírozó-színező mozgás segíthet. Természetesen akkor, ha a gyermeknek ez örömöt, sikerélményt okoz.

Anyanyelvi fejlesztés

Talán a legfontosabb terület, a kérdésekre adott megfelelő válaszok, a toldalékok helyes alkalmazása (tárgy, határozó), a nyelvtanilag helyes mondatalkotás, a szókincs bővítése.

Mit ne tegyünk?

Kifejezetten betűket, számokat nem kell tanítani a gyereknek. Persze ha érdeklődik, elégítsük ki a kíváncsiságát, s akár meg is fejtheti a betű és a hang közötti kapcsolatot, de semmiképp se erőltessük. Egyre több gyerek ismeri ugyan a betűket, mire iskolába kerül, de ez nem előfeltétele a boldogulásnak. A lényeg az olvasáshoz, íráshoz és a számoláshoz szükséges készségek, képességek, kreatív gondolkodás fejlesztése, megalapozása.


Forrás: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó

A kommenteléshez be kell jelentkezni.

Hozzászólások

Nincs hozzászólás